Journal Information

Multimedia

New publications
E. Rozas-Pérez, C. Bravo, E. Rozas-Muñoz
Actas Dermosifiliogr 2019;110:e6
J.L. Ramírez-Bellver, A. Alegre-Sánchez
Actas Dermosifiliogr 2019;110:e5
P. García-Montero, L. Padilla-España, J. Bosco Repiso-Jiménez
Actas Dermosifiliogr 2019;110:e11
P. García-Montero, J.B. Repiso-Jiménez, C. García-Harana
Actas Dermosifiliogr 2019;110:e12
A. Giacaman, A. Martín-Santiago
Actas Dermosifiliogr 2019;110:e13
A. Marcos-Pinto, L. Soares-Almeida, J. Borges-Costa
Actas Dermosifiliogr 2019;110:e14
I. Torres-Navarro, J. Piqueras-García, R. Botella-Estrada
Actas Dermosifiliogr. 2019;110:e1
V. Flores-Climente, E. Rozas-Muñoz, L. Puig
Actas Dermosifiliogr. 2019;110:e2
S. Oscoz-Jaime, M. Azcona-Rodríguez, J.I. Yanguas-Bayona
Actas Dermosifiliogr. 2019;110:e1-2
B. Monteagudo, J.Á. Vázquez-Bueno, E. León-Muiños
Actas Dermosifiliogr. 2019;110:e2
Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?