Actas Dermo-Sifiliográficas Actas Dermo-Sifiliográficas
Actas Dermosifiliogr 2007;98:497-8 - Vol. 98 Núm.7
Nódulo azulado en mano
Bluish nodule in the hand
S. Vildósolaa, P. Manriquea, JL. Artolaa, I. Bilbaoa, V. Morilloa, I. Zabalzab
a Servicio de Dermatología. Hospital de Galdakao. Vizcaya. España.
b Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Galdakao. Vizcaya. España.
Actas Dermosifiliogr 2007;98:497-8 - Vol. 98 Núm.7